Informacja o wyborach

W tym dni Premier ogłosił kiedy odbędą się tegoroczne wybory samorządowe w całej Polsce. Od tego dnia rusza również kampania wyborcza.

Koniec kampanii wyborczej

Od tego dnia we wszystkich miastach, od godziny 24 obowiązuje cisza wyborcza.

Wybory samorządowe

Tego dnia, również w Rybniku odbędą się wybory samorządowe. Więcej o kandydatach poczytacie na poszczególnych podstronach.

Druga tura wyborów

Do udziału w ponownych wyborach kwalifikuje się jedynie dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najlepszy wynik.

Do 27 sierpnia 2018 r.

Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 17 września 2018 r.

Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin

Do 21 września 2018 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych.

Do 26 września 2018 r.

Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 30 września 2018 r.

Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.