Zmiany w wyborach samorządowych w 2018 roku

W zbliżających się wyborach zastosowane zostaną postanowienia w nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 roku.

Ordynacja wyborcza

Zwycięzcy wyborów samorządowych w 2018 roku wyłonieni będą metodą większości jedynie w gminach, w których mieszka mniej niż 20 tysięcy obywateli. W większych okręgach będzie obowiązywała ordynacja proporcjonalna.

Głosowanie korespondencyjne

W tym przypadku mowa o ograniczeniach do głosowania dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. Mówiąc o zmianach warto wspomnieć też o transmisji całej procedury wyborczej oraz powołaniu podwójnych komisji obwodowych.

Sposób głosowania

W ramach zmian czytamy również o poprawności zaznaczania głosu na kandydata. We wcześniejszych wyborach dopiski, zamieszczanie grafiki własnej unieważniały głos. Obecnie zasadą będzie zaznaczanie wyłącznie jednego kandydata w danym głosowaniu.

Podsumujmy zatem:

Wedle nowych przepisów obowiązuje zasada dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów. 5 letnia kadencja samorządów, JOWy w gminach do 20 tysięcy mieszkańców.